Liten skola – stora kunskaper

S:ta Ragnhildgymnasiet är ett internationellt gymnasium i Södertälje vid Östertälje station. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag knappt 300 elever. På skolan finns två program, Ekonomi- och Naturvetenskapsprogrammet.

 

 

Vi har nya fräscha lokaler, jobbar i en modern IT-miljö och har utvecklat en egen lärplattform för lärare, elever och föräldrar. På skolan har vi skapat en lugn och trygg arbetsmiljö. Lärarna är välutbildade och engagerade och här finns den arbetsro som eleverna behöver för att lyckas med sina studier. Trygghet, Trivsel och Arbetsro – TTA – är skolans ledord.

Skolan har en internationell profil. Det innebär en satsning på språk, möjlighet att delta i något av skolans utbyten med vänskolor i Europa och ett varierat utbud av kortare resor med inriktning på bl a språk, kultur och historia. I årskurs 1 erbjuds alla en studieresa i syfte att ge eleverna nya kunskaper och främja gemenskapen på skolan.

En mycket stor andel av våra elever studerar vidare på universitet och högskola och vi jobbar därför målmedvetet för att eleverna ska få alla förutsättningar för att klara sina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt.

Vid Skolinspektionens tillsyn hösten 2010 fick S:ta Ragnhildgymnasiet ett högt betyg med avseende på att eleverna i huvudsak når sina mål och att andelen slutbetyg och behöriga till högskola under de senaste 5 åren har legat mellan 94 och 100%. Elevernas slutbetyg ligger över riksgenomsnittet för respektive program.

france